Чувство на вина кај родители

Чувство на вина кај родители

Да се биде родител е многу благодарна но, воедно и многу тешка задача. Кај луѓето, периодот на детството и адолесценцијата трае многу долго, односно ние, луѓето, како вид имаме продолжен период на вуленрабилност во развојот и созревањето во споредба со другите животински видови. Во тој период на интензивен биолошки, психолошки и социјален развој на единката...

УЛОГА НА ДЕТЕ

УЛОГА НА ДЕТЕ

Не доаѓам од психоаналитички правец, работам гешталт психотерапија, но често во психотерапискиот процес се среќавам со улогата на дете. Улогата на дете не се однесува само сеќавањата и искуствата што сме ги доживеале како деца, туку е многу жива, тековна улога која ја имаме дури и кога детството ќе заврши. Улога како многу други, улога...

Дете и домашен миленик

Дете и домашен миленик

Љубовта помеѓу децата и домашните миленичиња генерално, а особено кучињата е инспиративна токму поради силината, чистоста и искреноста. Контактот кој што се случува е природен, спонтан  и ги опфаќа и детето и кучето во една целина на која останатите во средината не остануваат рамнодушни. Особините кои го базираат овој контакт и создаваат силни позитивни емоции...

Допирот на физичкото и менталното здравје

Допирот на физичкото и менталното здравје

Поделбата на физичко и ментално здравје е повеќе потреба за задоволување на човечкиот начин на размислување, за подобро анализирање и разбирање на работите што се случуваат во нас и околу нас. Вистината е дека физичкото и менталното здравје се во нераздвојна целина и се взаемо зависни. Физичкиот начин на кој што функционира организмот и тоа како...

Играчки за деца

Играчки за деца

Веќе е многу јасна значајноста на играчките во развојот на децата.  До тој степен  што на секое упатство на играчките пишува што тие стимулираат и секако за од која возраст се наменети.   Возраста за која се наменети е важна и добро е да се придржувате. Не значи дека ако за помало дете купите играчка која треба да ја...

На терапија

На терапија

Психотерапијата се уште бара место во нашето општество од каде што може да биде добро и соодветно видена, препознаена и да биде исползувана нејзината корисност. Низ болничките лавиринти често се губат луѓе чии проблеми (или последици од проблемите кои ги имаат) во значаен дел се од психолошка природа  т.е. нарушен баланс во менталното здравје. Физичкото и менталното...

Судбина

Судбина

Судбина, збор каде нашата одговорност завршува. Виша сила која управува со нашите животи. Место на кое јасно ги согледуваме последиците, но не ја гледаме причината. А причина мора да постои бидејќи човекот е битие кое осмислува, нештата мора да имаат смисла, така сме создадени, трагачи, создавачи на смисла. Па ете, кога ја нема или не...

Потрагата по дом

Потрагата по дом

Дом, за некого чувство, за некого место, за некого куќа,стан, за некого релација, за некого пракса на која често се навраќа. Велиме телото е наш дом, земјата е наш дом, дома е каде што ти е срцето, само дома си е дома и сл.   Чувството што ни го буди домот задира во најдлабоките човекови потреби, потребата...

Honeymoon in Maldives

Honeymoon in Maldives

I always said I would never get married and it is overrated, but may be I fell for the idea that a honeymoon in Maldives would be an awesome idea to celebrate the highlight of a relationship. But wait if marriage is the the best thing about a relationship, then it can only go downhill...

X