Чувство на вина кај родители

Чувство на вина кај родители

Да се биде родител е многу благодарна но, воедно и многу тешка задача. Кај луѓето, периодот на детството и адолесценцијата трае многу долго, односно ние, луѓето, како вид имаме продолжен период на вуленрабилност во развојот и созревањето во споредба со другите животински видови. Во тој период на интензивен биолошки, психолошки и социјален развој на единката...

X