Чувство на вина кај родители

Чувство на вина кај родители Да се биде родител е многу благодарна но, воедно и многу тешка задача. Кај луѓето, периодот на детството и адолесценцијата трае многу долго, односно ние, луѓето, како вид имаме продолжен период на вуленрабилност во развојот и созревањето во споредба со другите животински видови. Во тој период на интензивен биолошки, психолошкиRead More

УЛОГА НА ДЕТЕ

Улога на дете Не доаѓам од психоаналитички правец, работам гешталт психотерапија, но често во психотерапискиот процес се среќавам со улогата на дете. Улогата на дете не се однесува само сеќавањата и искуствата што сме ги доживеале како деца, туку е многу жива, тековна улога која ја имаме дури и кога детството ќе заврши. Улога какоRead More

Дете и домашен миленик

Дете и домашен миленик Љубовта помеѓу децата и домашните миленичиња генерално, а особено кучињата е инспиративна токму поради силината, чистоста и искреноста. Контактот кој што се случува е природен, спонтан  и ги опфаќа и детето и кучето во една целина на која останатите во средината не остануваат рамнодушни. Особините кои го базираат овој контакт иRead More

Допирот на физичкото и менталното здравје

Допирот на физичкото и менталното здравје Поделбата на физичко и ментално здравје е повеќе потреба за задоволување на човечкиот начин на размислување, за подобро анализирање и разбирање на работите што се случуваат во нас и околу нас. Вистината е дека физичкото и менталното здравје се во нераздвојна целина и се взаемо зависни. Физичкиот начин наRead More

Играчки за деца

Играчки за деца (бирајте со детето во Вас) Веќе е многу јасна значајноста на играчките во развојот на децата.  До тој степен  што на секое упатство на играчките пишува што тие стимулираат и секако за од која возраст се наменети.   Возраста за која се наменети е важна и добро е да се придржувате. Не значиRead More

На терапија

На терапија Психотерапијата се уште бара место во нашето општество од каде што може да биде добро и соодветно видена, препознаена и да биде исползувана нејзината корисност. Низ болничките лавиринти често се губат луѓе чии проблеми (или последици од проблемите кои ги имаат) во значаен дел се од психолошка природа  т.е. нарушен баланс во менталното здравје.Read More

Судбина

Судбина Судбина, збор каде нашата одговорност завршува. Виша сила која управува со нашите животи. Место на кое јасно ги согледуваме последиците, но не ја гледаме причината. А причина мора да постои бидејќи човекот е битие кое осмислува, нештата мора да имаат смисла, така сме создадени, трагачи, создавачи на смисла. Па ете, кога ја нема илиRead More

Потрагата по дом

Потрагата по дом Дом, за некого чувство, за некого место, за некого куќа,стан, за некого релација, за некого пракса на која често се навраќа. Велиме телото е наш дом, земјата е наш дом, дома е каде што ти е срцето, само дома си е дома и сл.   Чувството што ни го буди домот задира воRead More

Чувство на вина кај родители

Чувство на вина кај родители Да се биде родител е многу благодарна но, воедно и многу тешка задача. Кај луѓето, периодот на детството и адолесценцијата трае многу долго, односно ние, луѓето, како вид имаме продолжен период на вуленрабилност во развојот и созревањето во споредба со другите животински видови. Во тој период на интензивен биолошки, психолошкиRead More

УЛОГА НА ДЕТЕ

Улога на дете Не доаѓам од психоаналитички правец, работам гешталт психотерапија, но често во психотерапискиот процес се среќавам со улогата на дете. Улогата на дете не се однесува само сеќавањата и искуствата што сме ги доживеале како деца, туку е многу жива, тековна улога која ја имаме дури и кога детството ќе заврши. Улога какоRead More

Дете и домашен миленик

Дете и домашен миленик Љубовта помеѓу децата и домашните миленичиња генерално, а особено кучињата е инспиративна токму поради силината, чистоста и искреноста. Контактот кој што се случува е природен, спонтан  и ги опфаќа и детето и кучето во една целина на која останатите во средината не остануваат рамнодушни. Особините кои го базираат овој контакт иRead More

Допирот на физичкото и менталното здравје

Допирот на физичкото и менталното здравје Поделбата на физичко и ментално здравје е повеќе потреба за задоволување на човечкиот начин на размислување, за подобро анализирање и разбирање на работите што се случуваат во нас и околу нас. Вистината е дека физичкото и менталното здравје се во нераздвојна целина и се взаемо зависни. Физичкиот начин наRead More

Играчки за деца

Играчки за деца (бирајте со детето во Вас) Веќе е многу јасна значајноста на играчките во развојот на децата.  До тој степен  што на секое упатство на играчките пишува што тие стимулираат и секако за од која возраст се наменети.   Возраста за која се наменети е важна и добро е да се придржувате. Не значиRead More

На терапија

На терапија Психотерапијата се уште бара место во нашето општество од каде што може да биде добро и соодветно видена, препознаена и да биде исползувана нејзината корисност. Низ болничките лавиринти често се губат луѓе чии проблеми (или последици од проблемите кои ги имаат) во значаен дел се од психолошка природа  т.е. нарушен баланс во менталното здравје.Read More

Судбина

Судбина Судбина, збор каде нашата одговорност завршува. Виша сила која управува со нашите животи. Место на кое јасно ги согледуваме последиците, но не ја гледаме причината. А причина мора да постои бидејќи човекот е битие кое осмислува, нештата мора да имаат смисла, така сме создадени, трагачи, создавачи на смисла. Па ете, кога ја нема илиRead More

Потрагата по дом

Потрагата по дом Дом, за некого чувство, за некого место, за некого куќа,стан, за некого релација, за некого пракса на која често се навраќа. Велиме телото е наш дом, земјата е наш дом, дома е каде што ти е срцето, само дома си е дома и сл.   Чувството што ни го буди домот задира воRead More

X